Sørild Friidrettsklubb

Politiattest

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Sørild FIK
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.
I Sørild FIK håndterer vi ordningen på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
Dette gjøres i samråd med leder av klubben (for tiden): 

Roar Flatland
E-post: rof@fmaa.no
Telefon: 481 14858

eller hans/hennes stedfortreder: 

Per Evensen
E-post: paevensen@ventelo.net
Telefon: 959 27929

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:

1: Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i idrettslaget) sender søknaden til politiet. 

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget. 

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til leder av klubben: Roar Flatland 
Sørild friidrett skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen 
Styret i Sørild friidrett

SØRILD FRIIDRETTSKLUBB

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift